مکانیک یعنی ................................. ثبات


+ روز مادر

روز مادر بر تمامی مادران ایران زمین مبارک باد.

وقتیکه من بزرگ شدم، شاید، معمار شوم
آنگاه، تمامی جهان را همچون بامی
بر فراز دستان تو، ستون خواهم کرد

وقتیکه من بزرگ شدم، شاید، پزشک شوم
آنگاه، با عطر تو نوشدارویی خواهم ساخت
بر تمام دردهای جهان
و آنگاه به سلامتی شان، با لب های تو
بر گونه های شادی تمام کودکان جهان، بوسه خواهم زد

وقتیکه من بزرگ شدم، شاید
یکروز با چتر گیسوان تو
از آسمان آرزوهایت
پروازی کنم بر آستان زمین
[زمینی که پای تو آنرا نگه داشته است ]
و آنگاه، خواهم دوید تا مرزهای درونت
و در پنهانترین گوشه های جنگل سبز آغوش تو، پنهان خواهم شد

اکنون را که نام نهادی فصل کاشت
فردا که من بزرگ شدم، در زمان برداشت
مادرم، به تو قول می دهم
من تو را دوست خواهم داشت…

*********************************************************************

مادر خوب

هیچ کس در برابرم چون تو

پر از احساس و مهربانی نیست

آبی چشم های این مردم

مثل چشم تو آسمانی نیست

راستی جز صدای شفافت

من صدایی زلال نشنیدم

چهره خوب و دلپذیرت را

بارها رو به روی خود دیدم

هیچ کس زندگانی خود را

چون تو این سان نریخت در پایم

نور چشمان هیچ کس چون تو

آه! روشن نکرد فردایم

*********************************************************************

 

روز مادر يعنی به تعداد همه روزهای گذشته تو، صبوری!

روز مادر يعنی به تعداد همه روزهای آينده تو ،دلواپسی!

روز مادر يعنی به تعداد آرامش همه خوابهای کودکانه تو، بيداری !

روز مادر يعنی بهانه  بوسيدن خستگی دستهايی که عمری به پای باليدن تو چروک شد

روز مادر يعنی بهانه در آغوش کشيدن  او که نوازشگر همه سالهای دلتنگی تو بود

روز مادر يعنی باز هم بهانه مادر گرفتن....

<<<روز مادر بر تمامی مادران امروز و فردا مبارک>>>

*********************************************************************

یک کلیپ بسیار زیبا در مناسبت روز مادر

http://www.shufa.ir/?inb7w2p

*********************************************************************