آخرین فرصت تحویل پروژه درس طراحی اجزا

به اطلاع کلیه دانشجویانی که با بنده درس طراحی اجزا یک یا دو داشته اند می رساند که آخرین فرصت تحویل پروژه های این دروس به شرح ذیل می باشد

1- طراحی یک دانشگاه صنعتی و دانشگاه قم روز شنبه مورخ 14/11/91 ساعت 14از طریق ارسال به ایمیل و یا تحویل حضوری در محل دانشکده فنی دانشگاه قم

2- طراحی دو دانشگاه قم روز شنبه مورخ 14/11/91 ساعت 14 به صورت تحویل حضوری در در محل دانشکده فنی دانشگاه قم

/ 0 نظر / 18 بازدید