نمرات طراحی اجزای دانشگاه قم

1- نمرات درس طراحی اجزای دو دانشگاه قم روی پورتال قرار گرفت.

2- کاهش نمره آقای براتی به علت باز نشدن cd اطلاعات پروژه ایشان می باشد.

3- نمرات با در نظر گرفتن ارفاقات لازم اعلام گردیده است.

4- در صورت هر گونه ابهام موارد خود را تا ساعت 20 روز چهارشنبه مورخ 92/08/28 از طریق نظرات این مطلب ارسال نمایید.

5- موفق باشید.

/ 0 نظر / 19 بازدید