زمان کلاس های روز یکشنبه دانشگاه قم

به اطلاع کلیه دانشجویانی که با اینجانب دروس گرافیک و نقشه خوانی و علم مواد دارند می رسد کلاس های جبرانی روز یکشنبه مورخ 27/07/93 به شرح ذیل برگزار می گردد.

در صورت عدم حضور در کلاس غیبت لحاظ می گردد.

گروه یک -واحد خواهران- درس گرافیک و نقشه خوانی ساعت 12.15 الی 14

گروه دو -واحد برادران- درس گرافیک و نقشه خوانی ساعت 14.10 الی 16

درس علم مواد گروه صنایع ساعت 16 الی 19

/ 0 نظر / 23 بازدید