/ 2 نظر / 44 بازدید
م

سلام استاد گرامی استاد بچه های درس گرافیک شیمی از شما عاجزانه درخواست میکنند که کلاس روز یکشنه کنسل شود. استاد گرامی خیلی از بچه ها باید این هفته رو سرکار برند تا مخراجشون رو تامین کنند. لذا از شما استاد گرامی تقاضا میشود با درخواست ایشان موافقت نمایید. برای جبران این کلاس حتما کلاس حبرانی برگزار خواهد شد. با تشکر

م

سلام استاد گرامی استاد بچه های درس گرافیک شیمی از شما عاجزانه درخواست میکنند که کلاس روز یکشنه کنسل شود. استاد گرامی خیلی از بچه ها باید این هفته رو سرکار برند تا مخراجشون رو تامین کنند. لذا از شما استاد گرامی تقاضا میشود با درخواست ایشان موافقت نمایید. برای جبران این کلاس حتما کلاس حبرانی برگزار خواهد شد. با تشکر