تاریخ تحویل و جلسه دفاع پروژه درس طراحی اجزای 2

به اطلاع دانشجویان درس طراحی اجزای دو می رسد که جلسه دفاعیه پروژه این درس در روز سه شنبه مورخ 92/08/14 راس ساعت 17 در محل آزمایشگاه اندازه گیری دقیق واقع در طبقه اول ساختمان کتابخانه مرکزی برگزار می گردد.

موارد قابل توجه:

-هر شخص باید یک نسخه از شرح پروژه را به صورت پرینت شده و کامل در فرمت پروژه پایانی تحویل نماید

-هر شخص موظف است جهت دفاع از پروژه خود حضورا مراجعه نموده و جهت ارائه سیستم شخصی خود را همراه آورد

-هر شخص می بایستی کلیه فایل های پروژه را در قالب یک CD یا DVD تحویل نماید(فایل شرح پروژه نیز باید در دو فرمت WORD & PDF به همراه دیگر فایل های پروژه تحویل گردد)

-در صورت عدم حضور در تاریخ فوق هیچ نمره ای تعلق نخواهد گرفت و تاریخ تعیین شده آخرین تاریخ تحویل پروژه می باشد

/ 0 نظر / 15 بازدید