تسلیت اربعین حسینی

اربعین حسینی بر تمامی مسلمین و بخصوص شیعیان عاشق آن حضرت تسلیت باد.

بــاز دگر بـاره رســیــد اربـعـیــن/ جوش زند خـون حـسـیـن از زمیــن
شـد چـهـلـم روز عــزای حـسـیــن/ جــان جــهــان بـــاد فدای حـسین

امشب شب اربعین مصباح هداست /دل یاد حسین بن علی شیر خداست
پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت/ امشب شب یاد عشقیاء و شهداست

/ 0 نظر / 80 بازدید