آزمون غیرحضوری کارگاه تهویه مطبوع تابستان

بسمه تعالی

سوالات مربوط به امتحان کارگاه تهویه مطبوع

 

1-        نحوه تبادل حرارات بدن انسان در شرایط تابستانی و زمستانی را شرح دهید؟

2-        درجه حرارت موثر چیست و علت استفاده ازآن چیست؟

3-        رابطه تبخیر آب بدن (تعرق) با درجه حرارت و رطوبت محیط به چه صورت است؟

4-        رطوبت سنج گردان چیست و نحوه کار با آن چگونه است؟

5-        علت عدم جوابگویی کولر آبی در جنوب کشور چیست؟

6-         اتلافات برودتی ساختمان را توضیح دهید؟

7-        انواع حرارت مرکزی را نامبرده و مختصرا مقایسه کنید؟

8-        جریان ترموسیفونی چیست و در چه مواردی از آن استفاده می شود؟

9-        وظایف منبع انبساط را توضیح دهید؟

10-    مزایای گرمایش با بخار را شرح دهید؟

11-    وظایف تله بخار چیست و انواع آن را مقایسه کنید؟

12-    تفاوت هواساز با هوارسان را توضیح دهید؟

13-    اتلافات حرارتی ساختمان را شرح دهید؟

14-    انواع دستگاه های رطوبت زنی را شرح دهید؟

15-    علت وجود هر دو فن رفت و برگشت در یک سیستم تهویه مطبوع چیست؟

16-    تفاوت دبی فن رفت و برگشت یک سیستم تهویه مطبوع چگونه بوده و علت آن چیست؟

17-    رطوبت گیری با آب سرد را توضیح دهید؟

18-    توضیح دهید انتخاب فن کویل جهت استفاده در هر دوفصل سردو گرم سال بر مبنای چه باری صورت می گیرد؟

19-    برای چه ساختمانهایی موتورخانه مرکزی پیشنهاد می شود؟

20-    چیلرهای جذبی و تراکمی از لحاظ عملکرد و کاربرد مقایسه کنید؟

/ 0 نظر / 26 بازدید