جابه جایی زمان کلاس نقشه کشی دانشگاه قم در مورخ 25 آذرماه

با سلام

به اطلاع می رسد که کلاس نقشه کشی صنعتی یک دانشجویان مکانیک ساعت 15.30 در روز شنبه مورخ 96/09/25در ساعت 13.30 و همزمان با گروه یک برگزار می گردد.

حضور هر دو گروه در ساعت 13.30 الزامی بوده و در صورت عدم حضور غیبت ثبت می گردد.

/ 0 نظر / 56 بازدید