/ 1 نظر / 20 بازدید
حمید

باور کنبد خداوند این همه مخلوقات را با چنین نظم و ترتیبی خلق نکرده که امروز زخمی بگذارد و فردا بردارد. او تنها ما را تماشا می کند تا ببیند چگونه زندگی را پشت سر می گذاریم. او هرگز برای ما نه خیر می فرستد و نه شر. او هر آنچه لازم بوده است را انجام داده. او کامل است...