جابه جایی زمان کلاس نقشه کشی دانشگاه قم در مورخ 1396/09/25

با سلام

به اطلاع می رسد که کلاس نقشه کشی صنعتی یک دانشجویان مکانیک ساعت 15.30 در روز شنبه مورخ 96/09/25در ساعت 13.30 و همزمان با گروه یک برگزار می گردد.

حضور هر دو گروه در ساعت 13.30 الزامی بوده و در صورت عدم حضور غیبت ثبت می گردد.

/ 0 نظر / 59 بازدید