موضوعات پروژه درس روش های اجزاء محدود

به اطلاع دانشجویان این درس می رسد که موضوعات در نظر گرفته شده برای این درس به شرح زیر می باشد

1- استخراج نیروهای وارد بر یک فرد اسکیت سوار در هنگام حرکت و شبیه سازی کامل یک کفش اسکیت و تحلیل آن تحت اثر نیروهای اعمالی به کمک نرم افزار

2- استخراج تئوری های نفوذ در کامپوزیت ها و ساندویچ ها و تحلیل یک نمونه کامپوزیت و ساندویچ تحت یکی از این تئوری ها به کمک نرم افزار

3- اثر بارهای ضربه ای بر بدن انسان (استخوان و ماهیچه) و اصول مدلسازی حاکم بر آن ها و ارائه یک مثال موردی شبیه سازی به کمک نرم افزار

شایان ذکر است اولویت انتخاب موضوعات فوق بر اساس زمان اعلامی و گرفتن تاییدیه از طریق ایمیل یا سامانه پیامکی 30002666625555 می باشد

حداکثر زمان ارائه پروژه ها 06/10/93 می باشد

/ 0 نظر / 18 بازدید